ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1; ปฐมกาล 2
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์วัตถุประสงค์เพื่อ เด็กจะเล่าเรื่องที่ฟังได้ และ เด็กจะรู้ว่าตนเป็นลูกของพระเจ้า
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4320
Share