ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	โมเสส 6 บัญญัติสิบประการ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสส 6 บัญญัติสิบประการ
พระคัมภีร์: อพยพ 19
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้แก่เราด้วยเหตุว่าพระองค์ทรงรักเราและอยากให้เราปฏิบัติตามบัญญัตินั้น
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #4122
Share