ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: โมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ
พระคัมภีร์: อพยพ 3
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องโมเสสและพุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟเรื่องนี้จะทำให้ เด็กๆ จะเล่าเรื่องซ้ำได้ และเด็กจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แม้ในความยากลำบาก
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4329
Share