ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ไม่เชื่อพระเยซูได้ไหม? (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่เชื่อพระเยซูได้ไหม?
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องไม่เชื่อพระเยซูได้ไหม เราไม่จำเป็นต้องเชื่อพระเจ้าก็ได้ ถ้าไม่มีเหตุผล 6 ประการ ดังนี้ คือ 1. ถ้าไม่มีพระเจ้าที่สร้างมนุษย์ 2. ถ้ามนุษย์เราไม่ได้ทำบาป 3. ถ้ามนุษย์ไม่มีความตาย 4. ถ้ามนุษย์เราไม่มีวิญญาณ 5. ถ้าไม่มีการพิพากษา 6. ถ้าไม่มีนรก เราจะได้เรียนรู้รายละเอียดจากเรื่องนี้เพื่อที่เราจะมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4817
Share