ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ในความเป็นจริงของมนุษย์นั้นเราพบความจริงว่า ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครไม่มีความบาป ไม่มีใครเป็นผู้บรรลุหลักธรรมเบื้องสูงถึงขนาดว่าทำอะไรรอบคอบ น่าชมเชยถูกต้องไปเสียหมดในทุกกาลเทศะ ทุกฤดูกาล หากจะค้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้ว มีบุคคลท่านเดียวเท่านั้นที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ปราศจากบาปหรือมลทินใด คือพระเยซูคริสต์ของเรานั่นเอง
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3384
Share