ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ยอห์น 3:16 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยอห์น 3:16
พระคัมภีร์: ยอห์น 3
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างโลกจักรวาลรวมทั้งมนุษย์ทุกคนด้วย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5982
Share