ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ยืนหยัดในความเชื่อโดยลำพัง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ยืนหยัดในความเชื่อโดยลำพัง
พระคัมภีร์: มัทธิว 5; ผู้วินิจฉัย 2; เยเรมีย์ 14; มัทธิว 24
นักประพันธ์: ทัศนพงศ์ ล.สุวรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ในเรื่องนี้อธิบายการยืดหยัดในความเชื่อโดยลำพังว่าถ้ามนุษย์เราอยู่โดยตัวเองหรือว่าอยู่ตามลำพังต้องมีความอดทน ความพยายาม เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่า พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและสอนให้มนุษย์มีความพยายามและอดทนในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำผิดอะไรก็ตามพระองค์ก็จะอยู่กับเรา พระเจ้าทรงมีพระคุณให้มนุษย์เรากลับใจจากความบาป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #6067
Share