ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อมตพจน์ของ ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อมตพจน์ของ ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส
นักประพันธ์: พงษ์ ตนานนท์
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายถึงการระลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จที่บริเวณก่อตั้งและทรงวางศิลารากอาคารเรียนและบทความนี้ได้เผยแพร่บทความที่ศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรีส ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้กราบบังคมทูลต่อพระบรมโอรสาธิราชเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย
หัวเรื่อง: มิชชันนารี ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #2220
Share