ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อยู่และรับใช้...อย่างคนมีไฟ..!! (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อยู่และรับใช้...อย่างคนมีไฟ..!!
นักประพันธ์: สมเกียรติ วรรณศรี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ถ้าท่านอยากเห็นชีวิตในวันใหม่ของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และเป็นคริสเตียนที่เต็มไปด้วยพระพร ท่านจะต้อง ติดสนิทในพระเจ้า เอาจริงเอาจัง ในการผูกพันและรับใช้ มีใจรักพระคำด้วยการอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจอย่างดื่มด่ำ และนำมาใช้ในชีวิตทุกๆ วัน พร้อมกับพึ่งพิงในพระวิญญาณอย่างหมดใจ.
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6029
Share