ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อับราฮัมถึงโมเสส (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมถึงโมเสส
พระคัมภีร์: อพยพ 1
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: มัคนายก ในบทเรียนชุดนี้ หมายถึง คนที่รับผิดชอบในงานภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในคริสตจักร แต่คริสตจักรหลาย ๆ แห่งใช้คำว่า มัคนายก ในความหมายของคนที่ทำงานในด้านการอภิบาล แต่ไม่ว่าจะเป็นชื่อใดก็ตาม บรรดาสมาชิกคริสตจักรควรส่งเสริมช่วยหลือและสนับสนุนให้เขาทำงานต่อไป คำว่า มัคนายก ใช้เรียกทั้งชายและหญิง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6992
Share