ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 1 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 1
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องอับราฮัมรับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค 1 จากพระธรรมปฐมกาล 22:1-19
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5427
Share