ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อาภรณ์ของคริสเตียน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาภรณ์ของคริสเตียน
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้กล่าวถึงอาภรณ์ที่คริสเตียนควรจะสวมใส่ คือสิ่งที่เหมาะแก่คนที่เป็นของพระเจ้าแล้ว การปฎิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นคริสเตียน เหมือนดังในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อที่เราจะต่อสู้กับพญามารได้
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6439
Share