ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อารมาเกดโดน-สงครามโลกครั้งสุดท้าย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อารมาเกดโดน-สงครามโลกครั้งสุดท้าย
ผู้พิมพ์: พระคริสตธรรมกรุงเทพ
เรื่องย่อ: สงครามโลกครั้งสุดท้าย หรือ อารมาเกดโดน พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเกิดสงครามโลกเปรียบเสมือนวันที่พระเจ้าจะกลับมาเพื่อกวาดล้างโลกนี้ในยุคสุดท้ายเพื่อลงโทษคนผิดบาป แต่ถ้าเรากลับใจเชื่อด้วยความจริงใจ พระเยซูคริสต์จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 13 ขนาดไฟล์: ID: #8
Share