ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อาหารเช้ากับพระเยซู (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อาหารเช้ากับพระเยซู
พระคัมภีร์: ยอห์น 21
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอาหารเช้ากับพระเยซู เด็กๆ ระบุได้ว่ามีคนพบเห็นพระเยซูมีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ถูกฆ่า และ เด็กๆ บอกวิธีที่จะติดตามพระเยซูได้อย่างน้อยหนึ่งวิธี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4362
Share