ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อิทธิพลของแม่ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของแม่
นักประพันธ์: มาโนช แจ้งมุข
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้ได้กล่าวถึงอิทธิพลของแม่ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมักจะพูดว่าเบื้องหลังของความสำเร็จมาจากผู้หญิงสองคน คือแม่ และภรรยาของตนเอง ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันถึงลักษณะของหญิงที่ทรงอิทธิพล ลักษณะสามประการคือ คุณแม่นักอธิษฐาน คุณแม่ผู้มีความอดทน และแม่ที่อบรมสั่งสอนลูก
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6333
Share