ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อุปมาเรื่องผู้หว่านพืช
พระคัมภีร์: มัทธิว 13
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช เด็กจะทำท่าประกอบเรื่องนี้ได้ และเด็กๆจะสามารถแยกแยะชนิดของดินที่มีหลากหลาย และตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าได้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4352
Share