ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวัง (2)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวัง
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความตอนนี้ได้มุ่งสอนให้เรา อย่าหูเบา อย่าเชื่ออะไรเสียทุกเรื่องอย่าตกในอันตรายแห่งการรับทราบอะไรง่าย ๆ แล้วก็เชื่อสิ่งนั้นทันทีที่ได้ทราบ ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบ อย่างที่เรียกกันทั่วไปคือ คนหูเบา คำพูดบางประการที่บางคนสื่อไม่ถูกหากเราเป็นผู้ฟัง ขอให้จับใจความหรือเนื้อหาสาระให้ดีก่อน
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #5930
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวัง
นักประพันธ์: สมนึก มนตรีเลิศรัศมี
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องอย่าหูเบา อย่าด่วนสรุป อย่าสิ้นหวังเป็นเรื่องที่มนุษย์เราอย่าเชื่ออะไรเสียทุกอย่าง อย่าตกในอันตรายแห่งการรับทราบอะไรง่าย ๆ แล้วก็เชื่อสิ่งนั้นทันทีที่ได้ทราบ ทำให้เราไม่ได้คิดอะไรให้รอบคอบ อย่างที่เรียกกันทั่วไปคือ คนหูเบา คำพูดบางประการที่บางคนสื่อไม่ถูกต้อง หากเราเป็นผู้ฟัง ขอให้จับใจความหรือเนื้อหาสาระให้ดีก่อน อย่าเป็นคนโง่ แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #6017
Share