ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	อุโมงค์ว่างเปล่า คริสตจักรว่างเปล่า? (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: อุโมงค์ว่างเปล่า คริสตจักรว่างเปล่า?
นักประพันธ์: ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความเรื่องนี้จะได้ให้ความหมายของคำว่าอุโมงค์ว่างเปล่า และคริสตจักรว่างเปล่า คำว่าอุโมงค์ที่ว่างเปล่า เป็นหลักฐานสำคัญของวันอีสเตอร์คือวันที่องค์พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเราทุกคนจะเป็นขึ้นจากความตาย และเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ด้วย ส่วนคำว่าคริสตจักรว่างเปล่าคือ การที่ชีวิตของเราขาดความเชื่อฟังในพระคริสต์ไม่เดินตามพระองค์ ฉะนั้นเราควรพิจารณ์ชีวิตของเราว่าเรามีชีวีตแบบไหน
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5895
Share