ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 19; 2 พงศ์กษัตริย์ 2
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลีชา เรียนรู้จากเอลียาห์ เด็กจะอธิบายเกี่ยวกับงานของผู้เผยพระวจนะ เด็กจะบรรยายวิธีที่พระเจ้านำเอลียาห์กลับขึ้นสู่สวรรค์และ เด็กจะบอกถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เอลียาห์ได้ทำ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4532
Share