ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอลียาห์ กับหญิงม่าย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ กับหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 3-5 ปี-ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ กับหญิงม่ายเพื่อเด็กๆจะได้แสดงบทบาทตามที่ปรากฎในเรื่องเล่า และ เด็กๆจะได้รู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีให้กับหญิงม่าย
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4339
Share