ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 18
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ บนภูเขาคารเมล เด็กจะบรรยายถึงสถานการณ์ของเอลียาห์ที่ภูเขาคารเมล เด็กจะบอกได้ว่าทำไมเอลียาห์ถึงไม่รู้สึกกลัว เด็กจะบอกถึงความเชื่อวางใจของเขา/เธอต่อพระเจ้าที่แท้จริง
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4531
Share