ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอลียาห์และลูกชายหญิงม่าย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอลียาห์และลูกชายหญิงม่าย
พระคัมภีร์: 1 พงศ์กษัตริย์ 17
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องเอลียาห์ และลูกชายหญิงม่าย เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงม่ายได้แบ่งให้กับเอลียาห์ เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงม่าย เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นในสัปดาห์นี้
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #4530
Share