ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เอสเธอร์ (4)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่องเอสเธอร์ เป็นเรื่องราวของพระราชินีเอสเธอร์ นางเอสเธอร์ถูกเลือกเป็นพระราชินีเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยเหลือเขา และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราเช่นกันเพราะพระองค์มีทางออกเสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4105
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #6982
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 4
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: ในพระธรรมเอสเธอร์ พระราชินีเอสเธอร์ได้กราบทูลกับกษัตริย์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเพื่อประชาชนของพระองค์
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #3707
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เอสเธอร์
พระคัมภีร์: เอสเธอร์ 1
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องเอสเธอร์ ปรากฏในพระธรรมเอสเธอร์ เพื่อให้เด็กทำงานประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #5485
Share