ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: เรื่อง การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทราบว่าพระองค์จะเสด็จลงมาโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อพิพากษาทุกคน จากวิวรณ์ บทที่ 21-22 ข้อ 1-5
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #3741
Share