ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การหนุนใจมีประโยชน์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหนุนใจมีประโยชน์
พระคัมภีร์: กิจการ 15; กิจการ 20
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: เรื่องการหนุนใจมีประโยชน์อยู่หลายด้านมาก ดังนั้นฤดูกาลอาจมีที่สิ้นสุด แต่เวลาของการหนุนใจไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้เราหนุนใจกัน มาช่วยกันให้สมาชิกในคริสตจักร อิ่มใจ หนุนใจ มีกำลัง มีความหวัง มีน้อยคนที่จะรู้ว่า การหนุนใจมีประโยชน์มหาศาลในชีวิตคริสเตียน คริสเตียนในเมืองไทยมีปัญหามาก อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งคือ คริสเตียนไทยขาดการหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำ เหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้คนอื่นหนุนใจ และประสงค์จะใช้เราให้หนุนใจคนอื่นด้วยถ้าเราเต็มใจ.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #6047
Share