ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การห่วงใยโลก (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การห่วงใยโลก
พระคัมภีร์: ปฐมกาล 1
ผู้พิมพ์: มูลนิธิดรุณาทร
เรื่องย่อ: บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องการห่วงใยโลก เด็ก ๆ สามารถอธิบายว่าตนเองสามารถเป็นผู้ดูแลอารักขาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างได้อย่างไร
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 4 ขนาดไฟล์: ID: #4718
Share