ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การหว่านพืชและการเกิดผล (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การหว่านพืชและการเกิดผล
พระคัมภีร์: มาระโก 4
นักประพันธ์: ถนอม ปินตา
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โดยทั่วไปแล้วคนปกติเมื่อมีการปลูกหรือหว่านพืชอะไรลงไปก็หวังที่จะได้ผลเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นตามเวลาที่เหมาะสม เปรียบเสมือนกับการเลี้ยงดูบุตรหลานก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้ลูกหลานมีอนาคตที่ดี เพราะพระเจ้าให้เราทำหน้าที่หว่านและบำรุงรักษาให้ดีที่สุด และพระเจ้าทำให้เกิดผล ชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและเกรงกลัวพระเจ้า เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #2859
Share