ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่
พระคัมภีร์: กิจการ 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: คริสตจักรต่าง ๆ อาจจะมีพิธีการให้ศีลบัพติศมา แตกต่างกันออกไป ขอให้ปรับบทเรียนนี้เข้ากับสภาพคริสตจักรของคุณเอง
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 16 ขนาดไฟล์: ID: #3835
Share