ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การอธิษฐานกับการรักษาโรค (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานกับการรักษาโรค
พระคัมภีร์: ยากอบ 5
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคซึ่งปรากฎในพระธรรม ยากอบ 5:13-20 เมื่อเรา พูดถึงเรื่องการอธิษฐานกับการรักษาโรคครั้งใด เราเองก็พบว่าคริสเตียนด้วยกันเองก็ยังมีความคิดและความเชื่อไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะพระธรรมตอนนี้ คนที่สนใจการรักษาโรคก็ไม่ค่อยให้ความสนใจพระธรรมตอนนี้เท่าที่ควร และบางคนที่สนใจก็ตีความพระธรรมตอนนี้ผิดพลาด โดยเฉพาะคนที่เชื่อเรื่องการรักษาโรคแบบตกขอบตกคู พระคำตอนนี้ทำให้คริสเตียนโต้แย้งกันมาก แต่ก็ให้คำสอนที่ดีในเรื่องการอธิษฐานกับการหายโรคมากด้วย
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6392
Share