ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การอธิษฐาน:การเป็นพยานและให้ชีวิต (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐาน:การเป็นพยานและให้ชีวิต
พระคัมภีร์: 1 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอธิษฐาน วิธีการอธิษฐานที่เกิดผล การอธิษฐานเป็นพลังแห่งการดำเนินชีวิต คริสตชนไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีการอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า ให้พระเจ้าที่จะสอนเราอธิษฐานมากยิ่งขึ้นและให้พระองค์ใช้เรามากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 8 ขนาดไฟล์: ID: #6470
Share