ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การอธิษฐานในครอบครัว (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การอธิษฐานในครอบครัว
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 5; เฉลยธรรมบัญญัติ 6
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: การอธิษฐานในครอบครัว เป็นเวลาเฉพาะที่ทุกคนในครอบครัวจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมหน้ากัน จะเป็นการดีที่สุดถ้าใช้เวลาเดียวกันทุกวัน ซึ่งอาจจะเป็นเวลา หลังอาหารเช้า ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปทำงาน หรือไปโรงเรียนหรืออาจจะใช้เวลาก่อนนอนก็ได้
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #3822
Share