ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	"การสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ และพระราชกิจที่ขยายออกไป" 26 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: "การสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ และพระราชกิจที่ขยายออกไป" 26
พระคัมภีร์: กิจการ 2; ยอห์น 14; มัทธิว 28; กาลาเทีย 4
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: สอนและหนุนให้ผู้เชื่อใหม่ทำการประกาศ ถ้าในบริเวณนั้นไม่มีคริสตจักร ต้องช่วยเขาให้พัฒนาความรัผิดชอบ และสอนเรื่องการดูแลผู้เชื่อแก่เขามากขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 23 ขนาดไฟล์: ID: #3856
Share