ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กำเนิด คริสตจักรสามัคคีธรรม(แม่สะลาบ) (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กำเนิด คริสตจักรสามัคคีธรรม(แม่สะลาบ)
นักประพันธ์: จันทร์แรม ชัยศรี
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: บทความนี้ได้บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาประวัติของคริสตจักรแม่สะลาบและได้บรรยายถึงบุคคลที่สำคัญต่าง ๆ ของคริสตจักรแม่สะลาบ
หัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์คริสตจักร ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #2105
Share