ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิตติคุณมาระโก แบบสำหรับครูสอน (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิตติคุณมาระโก แบบสำหรับครูสอน
พระคัมภีร์: มาระโก 1
นักประพันธ์: ลอเรน ส. แฮนนา
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: หนังสือเล่มนี้สอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณของมาระโก เริ่มตั้งแต่ยังเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และภารกิจต่าง ๆ ในการรับใช้พระเจ้า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนกิตติคุณเล่มนี้เพื่อสมาชิกคริสเตียนที่ได้มาอ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 87 ขนาดไฟล์: ID: #1843
Share