ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	กิเลสตัณหา (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: กิเลสตัณหา
นักประพันธ์: บุญมี รุ่งเรืองวงศ์
ผู้พิมพ์: .,ไม่ทราบ
เรื่องย่อ: เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน คือเรื่องกิเลศตัณหา คำว่ากิเลสตัณหา แปลง่ายๆ ว่า ความอยาก ความใคร่ซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคน กิเลสตัณหานี้ พระคัมภีร์ของเราขนานนามหลายอย่าง อย่างหนึ่งว่า ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง อีกอย่างหนึ่งว่า ความกำหนัด อีกอย่างหนึ่งว่า กาม
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 10 ขนาดไฟล์: ID: #1912
Share