ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของชีวิต 40 ประการ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของชีวิต 40 ประการ
พระคัมภีร์: สุภาษิต 6; สุภาษิต 15
นักประพันธ์: สันติวัน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: ความรู้สาระอันเป็นเกร็ดของชีวิตที่ทรงคุณค่าซึ่งถือว่าเป็นข้อคิดเหล่านี้ เป็นเสมือนเพชรเม็ดงาม ที่จะประดับชีวิตภายในของเพื่อนผู้รับใช้ เป็นแนวทางแห่งการสร้างสันติสุขในใจ เป็นความร่มเย็นของครอบครัวเป็นความสว่างในคริสตจักรและเป็นที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าในโลกใบนี้ ข้อคิดจากเกร็ดของชีวิต 40 ข้อเหล่านี้เพื่อจะทำให้ชีวิตได้มีความสุขตลอดไป.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #6240
Share