ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	แก่นความเชื่อพระเยซู (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: แก่นความเชื่อพระเยซู
พระคัมภีร์: 2 ทิโมธี 2
นักประพันธ์: นันทชัย มีชูธน
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: อาจารย์เปาโลบอกให้ทิโมธีระลึกถึงสิ่งที่เป็นแก่นของหัวใจของคริสเตียน สิ่งนั้นคือ จงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย และทรงสืบเชื้อสายจากดาวิด ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น.
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 7 ขนาดไฟล์: ID: #6075
Share