ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ข้อคิดแนวศาสนศาสตร์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิดแนวศาสนศาสตร์
นักประพันธ์: ศิโรจน์ โสรัจจกุล
ผู้พิมพ์: ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมมูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์
เรื่องย่อ: คนไทยในยุค “กระบือเบอร์เกอร์” คำว่ากระบือคือคำไทยที่เป็นภาษาพื้นบ้าน เป็นคำที่ส่อให้เห็นถึงความเป็นไทยของคนไทย คำว่าเบอร์เกอร์ (BURGER) หมายถึงอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่เข้ามาสู่ประเทศไทย คำว่าศาสนศาสตร์หมายถึงศาสตร์ของศาสนา หมายถึง logy (การศึกษา) ของ Theos (พระเจ้า) หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับรากฐานของ “การเป็น” (being) ของทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้เอง ศาสนศาสตร์กระบือเบอร์เกอร์ไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นใด นอกจากการค้นคว้าที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า เกี่ยวกับ “การเป็น” ของคนไทยในยุคกระบือเบอร์เกอร์
หัวเรื่อง: ศาสนศาสตร์ ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 12 ขนาดไฟล์: ID: #5200
Share