ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ข้อคิด - วัยรุ่น (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อคิด - วัยรุ่น
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องข้อคิด วัยรุ่น เรื่องนี้เป็นข้อคิดสั้นๆ สำหรับวัยรุ่นในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน เพื่อที่จะได้สอนให้กลุ่มวัยรุ่น มีความคิด ท่าที ทัศนะคติที่กว้างมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยน ตนเองในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วย
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 5 ขนาดไฟล์: ID: #4839
Share