ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ของขวัญแห่งความรัก (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของขวัญแห่งความรัก
นักประพันธ์: นิกร สิทธิจริยาภรณ์
ผู้พิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมการประกาศในกลุ่มคริสตจักร
เรื่องย่อ: เรื่องของขวัญแห่งความรัก ผู้ที่ให้ของขวัญแห่งความรักก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงนั่นเอง ความรักคือน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานให้กับเรา และของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือพระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อลงมาไถ่โทษบาปผิดของเรา
หัวเรื่อง: การประกาศ ประเภท: ใบปลิว
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #4840
Share