ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ของประทานประเสริฐที่สุด (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานประเสริฐที่สุด
พระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 12
นักประพันธ์: Simpson, A.B.
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: คำสอนเรื่องการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราให้มาพบพระคริสต์เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นบาปและเพื่อการเข้าสนิทกับพระเจ้าโดยการอุทิศตัวและเพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 11 ขนาดไฟล์: ID: #91
Share