ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
นักประพันธ์: ยงยุทธ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
ผู้พิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เรื่องย่อ: ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” มีเหตุการณ์ต่าง ๆ บังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยพระวจนะการพูดภาษาแปลก ๆ และการแปล การรักษาโรค อิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: หนังสือ
จำนวนหน้า: 41 ขนาดไฟล์: ID: #1917
Share