ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ขอบคุณพระเจ้า (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขอบคุณพระเจ้า
พระคัมภีร์: สดุดี 92
นักประพันธ์: ธวัช เย็นใจ
เรื่องย่อ: ขอบคุณพระเจ้า เป็นบทความที่ได้สอนให้เราขอบคุณพระเจ้า ระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้เรามีใจรักที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ และจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราและพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีที่สุดในบุตรของพระเจ้า
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #4228
Share