ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์
พระคัมภีร์: มาระโก 16
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: การเสด็จขึ้นอยู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ในพระธรรมมาระโกบทที่ 16 ข้อ 19 ได้บอกว่า "ครั้นพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ให้ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า" เรารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และทอดพระเนตรมองดูเราอยู่เสมอ
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3696
Share