ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ขอเปิดดวงตาข้าฯเห็นสว่าง (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขอเปิดดวงตาข้าฯเห็นสว่าง
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: วายเอฟซี
เรื่องย่อ: เพลงนี้เป็นหมวดนมัสการ ใช้ในการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า
หัวเรื่อง: เพลงนมัสการ ประเภท: แผ่นใส
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #1595
Share