ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
พระคัมภีร์: เอเฟซัส 4
นักประพันธ์: ธีระ เจนพิริยประยูร
ผู้พิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
เรื่องย่อ: การเสริมสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรให้เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำให้แก่บางคน ในบทความนี้จะได้เรียนรู้ถึงข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 6 ขนาดไฟล์: ID: #6665
Share