ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2
พระคัมภีร์: วิวรณ์ 21; วิวรณ์ 22
นักประพันธ์: มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ผู้พิมพ์: มนตรี ไวซ์เซอร์
เรื่องย่อ: บทเรียนสอนเด็ก ปี 2 ชุดงานประดิษฐ์ เรื่องการเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2 ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 21 , 22 ข้อที่ 1-5 เพื่อให้เด็กทำสิ่งประดิษฐ์และระบายสี
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: งานประดิษฐ์
จำนวนหน้า: 3 ขนาดไฟล์: ID: #5504
Share