ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ขั้นที่ 1 แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า 10 (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ขั้นที่ 1 แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า 10
พระคัมภีร์: ยอห์น 4
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: โครงร่างในคู่มือนี้ เป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้งคริสตจักร ส่วนข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ฝึกผู้อภิบาลศิษย์ใหม่ ๆ และสิ่งที่จะช่วยให้คริสตจักรเติบโตขึ้น
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 17 ขนาดไฟล์: ID: #3925
Share