ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดนตรีกับแฟชั่น พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น (1)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดนตรีกับแฟชั่น พันธมิตรผู้ครอบงำวัยรุ่น
พระคัมภีร์: โรม 12
นักประพันธ์: ธนกร โสรณสุทธิ
ผู้พิมพ์: เพื่อนผู้นำ
เรื่องย่อ: ปัจจุบันแฟชั่นและดนตรีต่างก็มีอิทธิพลต่อกระบวนความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่างสูง ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มากันทุกยุคทุกสมัย คริสเตียน (ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นด้วย) จำเป็นต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนอย่างสูง เพราะพระเยซูทรงเลือกให้คุณเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์ทรงมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคนของพระองค์ซึ่งต่างจาก โลก เพื่อคุณจะได้เป็นเกลือ และ แสงสว่าง เพื่อช่วยโลกให้รู้จัก พระผู้ไถ่
หัวเรื่อง: การดำเนินชีวิตคริสเตียน ประเภท: บทความ
จำนวนหน้า: 2 ขนาดไฟล์: ID: #3605
Share