ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ดาวิด (3)
ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #7165
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด
นักประพันธ์: ไม่ทราบ
ผู้พิมพ์: WWW.GKVPN.NL
เรื่องย่อ: สื่อภาพวาดระบายสี เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการระบายสี และสามารถศึกษาพระคัมภีร์ตามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ โดยรูปภาพระบายสีได้นำมาจาก เว็บไซด์ WWW.GKVPN.NL
หัวเรื่อง: เด็ก ประเภท: ภาพวาดระบายสี
จำนวนหน้า: 1 ขนาดไฟล์: ID: #7089
Share

ดูเอกสาร PDF	ชื่อเรื่อง: ดาวิด
พระคัมภีร์: 1 ซามูเอล 16
นักประพันธ์: SEAN
ผู้พิมพ์: สภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่องย่อ: เด็กชายดาวิด เป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง เขาอาศัยอยู่ในเทือกเขาที่เมืองเบธเลเฮ็ม ดินแดนพันธสัญญาที่โยชูวานำอิสราเอลเข้ายึดครอง โดยมีซาอูลเป็น กษัตริย์องค์แรก แต่เพราะกษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจึงเตรียม เด็กชายดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนือประชากรของพระองค์
หัวเรื่อง: การฝึกอบรมผู้นำ ประเภท: บทเรียน
จำนวนหน้า: 20 ขนาดไฟล์: ID: #3823
Share